khu nghỉ dưỡng Sonasea Condotel tại bãi Trường, Phú Quốc

Cơ chế ưu đãi Đảo Ngọc & Cơ hội đầu tư BWP Sonasea Phú Quốc

Cơ chế chính sách và pháp luật ưu đãi tại Đảo Ngọc, là cơ hội cho những nhà đầu tư Sonasea Condotel Phú Quốc gia tăng lợi ích kinh doanh và đầu tư trên Đảo Ngọc.